Attorneys-at-Law

Tudor Chiuariu - Arbitraj Intern si International
Chiuariu & Asociatii - Performanta in drept sportiv
Avocatura - Justitie fara secrete

Profilul societăţii noastre„Chiuariu & Asociaţii” (CAAL) este o societate de avocatură dinamică, ce oferă o gamă integrată de servicii juridice pentru înfiinţarea, dezvoltarea, protecția şi securizarea juridică a afacerilor, cu expertiză extinsă în litigii și arbitraj, dreptul comercial, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul penal și dreptul sportiv.

Dreptul avansează prin creativitatea acelor avocaţi care îndrăznesc să vadă dincolo de tiparele prestabilite. De aceea noi anticipăm problemele şi acţionăm rapid, promovăm soluţii inovatoare şi suntem adesea cu un pas înaintea concurenţei în domenii mai puţin explorate.

Valoarea firmei noastre se sprijină pe patru piloni: capitalul uman – o echipă de profesionişti remarcabili; capitalul fizic – tehnologie de ultimă oră pentru a comunica în timp real cu clienţii; capitalul social – echipa noastră şi încrederea clienţilor noştri; capitalul organizaţional – valori, proceduri, structuri şi o cultură a muncii orientată spre crearea de valoare adăugată şi eficienţă.

Echipa noastră are o experienţă anterioară solidă în sectorul public. Ştim unde pot apărea oportunităţile pentru dezvoltarea afacerilor şi găsim soluţii alternative atunci când apar disfuncţionalităţi ale sistemului. Avem astfel capacitatea de a promova mai prompt interesele clienţilor noştri.

Oferim un răspuns eficient „supra-criminalizării” legislaţiei, acordând asistenţă juridică în cauzele penale care au legătură cu mediul de afaceri. Există o tendinţă de extindere a sferei de aplicabilitate a dreptului penal la activităţi specifice sau conexe mediului de afaceri, concretizată în crearea unor noi infracţiuni speciale şi într-un activism crescînd al organelor judiciare în acest domeniu. Astfel de cazuri complexe sunt gestionate de avocaţi cu o pregătire multidisciplinară, astfel încât drepturile fundamentale şi garanţiile procedurale să fie respectate, iar afacerile să se poată dezvolta într-un mediu concurenţial corect.

Suntem practicieni ai dreptului comunitar. Echipa noastră cunoaşte regulile stabilite la nivelul Uniunii Europene. Analizăm întotdeauna aplicabilitatea acestor reguli la situaţiile juridice din România pe care le avem de rezolvat, în beneficiul clienţilor noştri. În România este încă insuficient cunoscut faptul că de la 1 ianuarie 2007 se aplică un nou sistem juridic, care stabileşte drepturi pentru cetăţeni şi companii. Există încă o reţinere din partea instanţelor interne în a aplica în mod direct şi complet reglementările europene. Drepturile conferite de legislaţia europeană sunt încă puţin cunoscute. La fel de puţin cunoscut este faptul că, în principal, instanţele naţionale (şi nu exclusiv instanţele comunitare) sunt responsabile de aplicarea legislaţiei europene. Reuşim să depăşim aceste insuficienţe, bazându-ne pe solida cunoaştere a cazurilor şi a argumentaţiei, valorificând drepturile cetăţenilor şi ale companiilor, care izvorăsc din legislaţia europeană.

Suntem avocaţi perfect conectaţi, care lucrează într-o firmă de avocatură 2.0. Internetul şi tehnologia au transformat deja informaţia, comunicarea şi tehnicile de cercetare şi au schimbat radical felul în care lucrăm, relaţionăm şi promovăm serviciile noastre. Folosim sisteme inteligente pentru a oferi soluţii inteligente. Utilizăm forme variate de comunicare (poştă electronică, mesagerie instantanee, reţele sociale si video-conferinţe) pentru a schimba informaţii în timp real cu clienţii noştri.
 
În final, dar nu în cele din urmă, suntem preocupaţi şi de costurile clienţilor noştri. Filozofia noastră se bazează pe valoare adaugată şi transparenţă. Înţelegem că este o perioadă de reducere a costurilor. Într-o perioadă dificilă pentru afaceri, solidaritatea şi împărţirea riscurilor sunt importante.