Attorneys-at-Law

Tudor Chiuariu - Arbitraj Intern si International
Chiuariu & Asociatii - Performanta in drept sportiv
Avocatura - Justitie fara secrete

Echipa Chiuariu & Asociaţii în mass-media

PREMIERĂ: Codul Fiscal permite recuperarea pierderilor fiscale înregistrate după fuziune sau divizare - WallStreet.ro

22.10.2012
Noua dispoziție prevede că persoanele juridice supuse unei proceduri de fuziune sau divizare (societăți comerciale, societăți agricole, asociații și fundații) își pot recupera pierderile fiscale înregistrate în ultimii cinci ani fiscali în cazul în care trec printr-un proces de fuziune sau de divizare. Acestea se pot „recupera de către contribuabilii nou înființați sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.”
Totodată, atunci când este cazul pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.
Reglementarea este întrutotul nouă, fiind prima dată când Codul Fiscal permite recuperarea acestor pierderi. Dispoziția ce prevede acest fapt a apărut odată cu seria de modificări ale Codului Fiscal din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 ce a fost publicată în M.Of nr. 621 de la finele lunii august. Pierderile fiscale în situaţia operaţiunilor de fuziune ori divizare sunt menționate în  al doilea alineat al articolului 26. 
Conform acestei noi dispoziţii legale, este permisă recuperarea pierderilor fiscale ale unei persoane juridice care încetează la data fuziunii totale ori divizării totale ori unei persoane juridice care se transformă în caz de fuziune parţială ori divizare parţială, în acest ultim caz doar proporţional cu partea din patrimoniu transmisă. Astfel, pierderea fiscală se va recupera de către noua persoană juridică ce va rezulta din fuziune ori divizare sau de către persoana juridică preexistentă, care preia o parte din patrimoniu în urma fuziunii ori divizării. 
O problemă de interpretare provine din modul de formulare a textului de lege. În formularea art. 26 alin. (2) C.Fiscal, sunt utilizate atât termenul de societate, cât şi de persoană juridică, atunci când se desemnează subiectele fuziunii ori divizării. Cum textul poartă nota marginală Pierderi fiscale, apreciem că recuperarea este posibilă la toţi contribuabilii supuşi impozitului pe profit, nu numai societăţi (comerciale).

Un articol semnat de Ioana Costea, coordonatoarea departamentului de drept fiscal al Chiuairu & Asociații. Intergral, pe WallStreet.ro, aici.

inapoi