Attorneys-at-Law

Tudor Chiuariu - Arbitraj Intern si International
Chiuariu & Asociatii - Performanta in drept sportiv
Avocatura - Justitie fara secrete

Echipa noastră

Mircea Fechet Dpt. Achiziţii Publice şi Proiecte

E-mail: mircea.fechet@chiuariulawyers.ro

Scurtă prezentare:

Mircea este colaborator al Chiuariu & Asociaţii de la începutul anului 2014. Este expert în achiziţii publice şi consultant pe fonduri europene.

Din 2012 până în 2014, Mircea a îndeplinit funcţia de Vicepreşedinte la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP). Astfel, el a reprezentat România în Grupul de Lucru pentru elaborarea noilor Directive din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

De asemenea, Mircea a coordonat Grupul de Lucru pentru Strategia Naţională a Achiziţiilor Publice, a gestionat activitatea de formare profesională, precum şi de supraveghere Ex-post din cadrul ANRMAP.

Experienţa profesională a lui Mircea include şi funcţia de Director executiv adjunct al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Printre responsabilităţile sale ca executiv se evidenţiază coordonarea procedurilor de achiziţie publică (fundamentarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice, elaborarea documentaţiei de atribuire, transmiterea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire, comunicarea cu ofertanţii, întocmirea şi gestionarea dosarelor achiziţiilor publice), precum şi implementarea proiectului “Managementul integrat al deşeurilor din judeţul Bacău”, care a fost finanţat prin POS – Mediu.

Merită menţionat că Mircea deţine cunoştinţe avansate privind Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).